КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ВАКЦИНИ, ТУБЕРКУЛІНУ, ТА/АБО ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ТА/АБО НЕСПРИЯТЛИВУ ПОДІЮ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ/ТУБЕРКУЛІНОДІАГНОСТИКИ (НППІ)


  МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯФорма № 137/о


  І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА


  П.І.Б.Номер історії хвороби/ амбулаторної картиДата народження/ вікСтатьВага (кг)Зріст (см)  ІІ. ПІДОЗРЮВАНІ ПР/ВЕ/НППІ


  Підозрювана ПР/НППІ (опишіть кожен клінічний прояв ПР/НППІ із зазначенням дат та часу початку і закінчення та наслідку)/Зазначення ВЕДата та час початку ПР/ВЕ/НППІ Дата та час закінчення ПР/ВЕ/НППІ Корекція ПР/ВЕ/НППІ:


  Наслідок ПР/ВЕ/НППІ


  Чи вважаються ці прояви ПР/НППІ серйозними (стосується випадку ПР/НППІ в цілому) Якщо так, зазначається, чому ПР/НППІ вважається серйозною (відмічається одна або декілька причин): (дата смерті)


  ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДОЗРЮВАНІ ЛЗ, ВАКЦИНУ, ТУБЕРКУЛІН


  Підозрювані ЛЗ, вакцина, туберкулін (торговельна назва, лікарська форма, виробник)Номер серіїПоказання (за можли-вості за МКХ-10)Сила діїРазова дозаКратність прийманняСпосіб уведенняДата та час початку терапіїДата та час закінчен-ня терапії

  Заходи, що вживались стосовно підозрюваних ЛЗ, вакцини, туберкуліну для корекції ПР/ВЕ/НППІЧи призначалися підозрювані ЛЗ, вакцина повторноЯкщо так, зазначається, чи було:Чи виникала повторно ПР/ВЕ після повторного призначення підозрюваного ЛЗ:

  ІІІа. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ У ВИПАДКУ НППІ НА ВАКЦИНИ АБО ТУБЕРКУЛІН


  Категорія імунізації або туберкулінодіагностики


  Категорія НППІ


  Номер дози (для вакцини)Термін зберігання


  Місце уведення вакцини/туберкуліну


  Спосіб уведення вакцини/ туберкуліну


  Дані анамнезу життя особи, якій було проведено імунізацію/туберкулінодіагностику (щеплювальний анамнез, наявність реакцій на попередні введення вакцин, туберкуліну, наявність гострого або загострення хронічного захворювання протягом 1-1,5 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики, застосування імуносупресивної терапії протягом 1 місяця та препаратів крові протягом 3 місяців до проведення імунізації/туберкулінодіагностики тощо)


  ІV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУПУТНІ ЛЗ

  (за винятком препаратів, що застосовувалися для корекції наслідків ПР/ВЕ/НППІ)


  Супутні ЛЗ, (торговельна назва, лікарська форма, виробник, номер серії)Показання (за можливості за МКХ-10)Сила діїРазова дозаКратність прийманняСпосіб уведеннДата початку терапіїДата закінчення терапії  Інша важлива інформація (супутні діагнози, дані лабораторно-інструментальних досліджень, алергоанамнез, вагітність із зазначенням строку вагітності, способу зачаття, результату вагітності (якщо вагітність завершилась, зазначаються дати пологів, тип пологів тощо))


  V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІДОМНИКА


  VІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНОГО/ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА(якщо не повідомник)